Dancing Docks Run Sally Run "Maja"
Dancing Docks Run Sally Run "Maja"
Dancing Docks Ring My Bell "Bianka"
Dancing Docks Ring My Bell "Bianka"
Dancing Docks Remember Me "Selma"
Dancing Docks Remember Me "Selma"
Dancing Docks 
Ray Of Sunshine "Leo"
Dancing Docks Ray Of Sunshine "Leo"
Dancing Docks Lucas
Dancing Docks Lucas
Dancing Docks Ludwig
Dancing Docks Ludwig
Dancing Docks Lycka "Whilma"
Dancing Docks Lycka "Whilma"
Dancing Docks Lotus
Dancing Docks Lotus
Dancing Docks Lova
Dancing Docks Lova
Monviks Dennis Dugan "Dennis"
Monviks Dennis Dugan "Dennis"
Monviks Dana Davis "Dana"
Monviks Dana Davis "Dana"
Monviks Danny Devito "Rambo"
Monviks Danny Devito "Rambo"

Här år några av Valles barn som inte kunde komma.